Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  X-TRA GROUP
  บริษัท  เอ็กซ์-ตร้าเซฟตี้ จำกัด
           ผู้ผลิตรองเท้านิรภัย
           X-TRA, X-PRO
  หจก.    วรนันท์ โปรดักส์
            ผู้ผลิตรองเท้า
            ผ้าใบ X-PRO
  หจก.    เกียรติวิบูลย์ อินดัสตรี้ส์
           ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์
           ป้องกันความปลอดภัย
           ส่วนบุคคล
  Tel :    0-2529-1162
          0-2909-0347
          086-351-3521
          086-355-6536
  Fax :  0-2529-4242
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAPB71

คุณสมบัติ :

อุปกรณ์จับเชือกกันตกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-13 มม.ติดตั้งง่าย ใช้งานในแนวตั้ง หรือการไต่เชือก
สามารถหยุดการตกลงมาได้ หากการตกมีความเร็วสูง และสามารถล็อคได้ หากเกิดแรงกระชากจากการตกลงมา
 
 
 
Copyright © 2011. All Rights Reserved .x-trasafety .COM